image

 

KODEKS

POVERA I BOGOMOLICA

PUBLIKACIJE KLS

OBAVEŠTENJA

 

VESTI

 

 

AKTIVNOSTI

KORISNI LINKOVI

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora

Centar za unapređenje životnih aktivnosti

VeRa - Kabinet za glas, govor i sluh

 

O nama

 

Udruženje Komora logopeda Srbije (u daljem tekstu: Komora) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti istaraživačko-humanističke delatnosti.

Ali pre svega strukovno.

  Radi ostvarivanja ciljeva Udruženje će:

1. Širiti znanja o logopediji kao nauci kako u stručnoj tako i u laičkoj javnosti i ostvarivanju logopedske nauke zasnovane na načelima i naučnim saznanjima.

2. Vršiti delatnost usmerenu ka prevenciji, detekciji, dijagnostici govorno-jezičke patologije, unapređenju i sprovođenju postojećih postupaka tretmana, savetodavnog rada, ostvarivanju zdravstvene edukacije stanovništva, grupa ili pojedinaca,

3. Vršiti postupak kontinuirane edukacije i evaluacije stečenih znanja i obuku stručnih kadrova na polju naučno-tehnoloških dostignuća u cilju ovladavanja potrebnim znanjima i veštinama,

4. Pružati znanja i informacije ciljnim grupama kao i davanje mišljenja o naučno-tehnološkom kvalitetu i nivou pruženih logopedskih usluga.

5. Preduzimati sve aktivnosti koje se stiču statusa logopeda u naučnoj, zdravstvenoj, obrazovnoj, socijalnoj i drugim delatnostima, odnosno jasno definisanje njihovog položaja,

6. Organizovati stručne skupove, savetovanja, tribine i kongrese,

7. Objavljivati publikacije (knjige, brošure, novine, časopise),

8. Putem pisanih i elektronskih medija širiti znanja i obrađivati pitanja vezana za ciljeve i dostignuća u logopediji kao naučnoj disciplini,

9. Sarađivati sa naučnim i drugim organizacijama i udruženjima koje se bave istom ili sličnom delatnošću i koja su zainteresovan da se bave pitanjima vezanim za logopediju kao naučnu disciplinu, zatim sa porodicama ili članovima porodica koji imaju potrebe za informacijama ili znanjima iz domena logopedije kao naučne discipline,

10. Preduzimati radnje u cilju podizanja svesti o značaju logopedije kao naučne discipline, kao i druge aktivnosti koje su u skladu sa zakonom i ciljevima Udruženja.

 

Organizacija

Galerija

Galerija slika...

Video galerija...