image

 

KODEKS

POVERA I BOGOMOLICA

PUBLIKACIJE KLS

OBAVEŠTENJA

 

VESTI

 

 

AKTIVNOSTI

KORISNI LINKOVI

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora

Centar za unapređenje životnih aktivnosti

VeRa - Kabinet za glas, govor i sluh

 

Edukacija

 

 

01.03.2013.

KLS obavestava svoje clanove o edukacijama, skupovima i konferencijama

PROCEDURE PREVENCIJE POREMEĆAJA VERBALNE KOMUNIKACIJE, PONAŠANJA I UČENJA DECE

Program akreditovan odlukom 153-02-562/2013-01 od 01.03.2013. broj А-1-580/13 domaći kurs prve kategorije

Datumi održavanja: 17.05.2013, 13.09.2013, 15.11.2013.

Vreme trajanja kursa: -12 sati- dvodnevni

lekari

pozivno pismo - prijava

lekari (5 bodova)

--------------------------------------------------

Primena KSAFA sistema u dijagnostici i tretmanu poremećaja sluha, govora i jezika

Program akreditovan odlukom 153-02-562/2013-01 od 01.03.2013. broj Ц-1-8/2013 domaći kurs prve kategorije

Datumi održavanja: 01.04.-26.04.2013.

Vreme trajannja kursa: -120 sati-

logopedi, surdoaudiolozi

pozivno pismo - prijava

logopedi, surdoaudiolozi (6 bodova)

--------------------------------------------------

SPECIFIČNI POREMEĆAJI ŠKOLSKIH VEŠTINA

Program akreditovan odlukom 153-02-562/2013-01 od 01.03.2013. broj Ц-1-7/2013 domaći kurs prve kategorije

Datumi održavanja:18.-19.03.2013, 20.-21.05.2013; 16.-17.09.2013; 16.-17.12.2013

Vreme trajannja kursa: dva dana

logopedi

pozivno pismo - prijava

logopedi (6 bodova)

--------------------------------------------------

 

03.12.2012.

KLS obavestava svoje clanove o skupovima i konferencijama

Poštovani,

Pozivamo Vas da priјavite svoje učešće na I stručno-naučnom skupu sa međunarodnim učešćem "Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju", koјi će se održati u Šapcu 14-15. decembra 2012. godine. Skup je akreditovan u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije i nosi 2 boda.

S poštovanjem,

Organizacioni odbor

1. 2 Poziv .pdf

2. Registracioni formular .doc

3. Kotizacija .doc

4. Uputstvo za dostavljanje radova

 

22.10.2011.

Hiperkinetski poremecaj - šta treba znati ...(.pdf)

Vladan Plećević, Igor Buzganović

 

 

 

Galerija

Galerija slika...

Video galerija...