image

 

KODEKS

POVERA I BOGOMOLICA

PUBLIKACIJE KLS

OBAVEŠTENJA

 

VESTI

 

 

AKTIVNOSTI

KORISNI LINKOVI

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora

Centar za unapređenje životnih aktivnosti

VeRa - Kabinet za glas, govor i sluh

 

Aktivnosti

 

Plan aktivnosti KLS za 2014. godinu

PREDAVANJA


08. 02. 2014.
1. „Disleksija, disgrafija i diskalkulija“
Predavači:  Verica Stojić, logoped - zaposlena u tri osnovne škole: OŠ „Vuk Karadžić“, OŠ Milica Pavlović, OŠ Sveti Sava“ u Čačku i Vera Dašić, logoped - zaposlena u tri osnovne škole: OŠ „dr Dragiša Mišović“, OŠ „Vladislav Petković Dis“ OŠ „Ratko Mitrović“ u Čačku.
2. „Prevencija poremećaja školskih veština“
Predavač dr sci Marijana Panić, audiolingvisla-logoped zaposlena u IEFPG Beograd
Na istom sastanku, Milica Vakić - logoped, ordinacija LOGOPOLIS, održaće prezentacija novog proizvoda: Foto karte za stimulaciju razvoja govora i jezika.


Podsećamo članove KLS da se 6. Marta obeležava EVROPSKI DAN LOGOPEDIJE.
OSNIVAČI I ČLANOVI KLS SU SE NA SASTANKU OD 14.12. 2013. DOGOVORILI DA 6. MARTA 2014. GODINE OKUPE SPIKERE, VODITELJE, NOVINARE PISANIH I ELEKTRONSKIH MEDIJA I BAŠ TOGA DANA ODRŽE PREDAVANJE  NA TEMU: GOVORA I JEZIKA, PONAŠANJA I UČENJA - ZNAČAJ, RAZVOJ, MOGUĆE PATOLOŠKE FORME, PREVENCIJA, SEKUNDARNE POSLEDICE SA OSVRTOM NA KVALIET GOVORA, STAVA I DRŽANJA SPIKERA I VODITELJI KAO GOVORNIH UZORA.


Takođe obaveštavamo članove KLS da je 16.04. svetski dan glasa. Ukoliko ima zainteresovanih kolega koji se bave ovom oblašću, a koji bi govorili o fiziologiji i patologiji glasa, da temu prijave dr Silvani Punišić, predsedniku upravnog odbora KLS.

 

26. 04. 2014.
1. „Inkluzija“
Predavači Milena Marinković (inkluzivni program u školi) OŠ "Boško Buha" Beograd  i  Ana Hadžić (inkluzivni program u vrtiću) PU "Vračar", Beograd;
2. “Inkluzija po meri deteta”,
Predavač dr sci Mirjana Sovilj, audiolingvista, IEFPG

 

14. 06. 2014.
„Praćenje razvoja moždanih vijuga ultrazvučnom metodom u prenatalnom periodu“
Predavač dr med. Nevenka Ilić, Institut za javno zdravlje Kragujevac

 

20. 09. 2014.
„MUCANJE: aktuelne tehnike i novine u tretmanu mucanja“,
predavač Ranko Vuković, logoped, ordinacija za glas, govor i sluh „VeRa“.

Priprema za obeležavanje 22. 10. – Međunarodnog dana svesnosti o mucanju

29. 11. 2014.
„Stimulacija komunikativnih i kognitivnih funkcija kod delirantnih stanja“
Predavač: Nevenka Stevančević, Društvo za podsticaj komunikacije i kognicije LOGOSEUM - Mladenovac

Molimo članove KLS da predlože temu i predavača ili se lično prijave sa odgovarajućom temom a prema sopstvenim iskustvima i pojedinačnim i zajedničkim potrebama u okviru logopedske delatnosti.


Svi članovi KLS, pitanja iz logopedske delatnosti mogu uputiti na e-mail adresu Komore: komoralogopeda@gmail.com ili direktno na e-mail sekretara i pravnika KLS Vladete Ćuka: vladetacuk@yahoo.com


Takođe vas podsećamo da možete naručiti ponuđena izdanja knjiga, igricu “Reci pa steci” i foto karte za stimulaciju razvoja govora i jezika. Za članove KLS sva izdanja su po nižoj ceni. Više detalja na sajtu KLS www.komoralogopeda.rs.

 

 

Plan aktivnosti KLS za 2013. godinu

PREDAVANJA

23.02.2013.

“Inkluzija po meri deteta”, predavač dr sci Mirjana Sovilj

20. 04. 2013.

„Dijagnostika i tretman u prelingvalnom periodu“,predavači dr sci Mirjana Sovilj, audiolingvista-logoped; Milica Vakić, logoped

15. 06. 2013.

„KSAFA Sistem u prevenciji, detekciji, dijagnostici i tretmanu“, predavač dr sci Silvana Punišić, audiolingvista-logoped

21. 09. 2013.

„MUCANJE: aktuelne tehnike i novine u tretmanu mucanja- primena tehnike Pasivnog izdahaa“,predavači Ranko Vuković, logoped; Miodrag Stokić, audiolingvista-logoped

30 .11. 2013.

Molimo članove KLS da predlože temu i predavača ili se lično prijave sa odgovarajućom temom a prema sopstvenim iskustvima i pojedinačnim i zajedničkim potrebama u okviru logopedske delatnosti.

Sva predavanja biće realizovana teorijski i praktično - uz primenu audio i video zapisa dijagnostičkih i terapeutskih procedura.


Poštovaničlanovi KLS

01.12.2012. godine održan je sastanak KLS po zadatom dnevnom redu

Sastanku je prisustvovalo 34 članova iz Beograda i unutrašnjosti.

1. Predavanje kolegenice Nevenke Stevančević vezano za logopedsku detekciju, dijagnostiku i tretman osoba sa demencijom sa akcentom na značaju logopeda u okviru ove složene problematike izazvalo je posebnu pažnju prisutnih. Visoko profesionalan način izlaganja sa isticanjem karakteristika pacijenata sa demencijom i konkretizacijom u terapeutskom postupku predstavlja poziv za dublja razmatranja i uključivanja većeg broja logopeda u pomenutu problematiku.

Ovo je bio jedan od zaključaka predavanja uz isticanje podatka da u Srbiji, iz godine u godinu,živi sve više starih lica zbog čega je neophodno edukovati adekvatan broj logopeda za prevenciju, ranu dijagnostiku i tretman demencije.

2. Na istom sastanku izneto je da je Centar za unapređenje životnih aktivnosti kreator edukativne igre pod nazivom: „RECI PA STECI“ za koju je i dobitnik priznanja „DOBRA IGRAČKA“ za 2012. god. na konkursu u organizaciji grada Beograda i udruženja prijatelja deca. Ista igra bila je jedna od najprodavanijih i najpozitivnije ocenjenih na Sajmu knjiga 2012. godine.

Na našem sastanku je predstavljena praktično i članovima KLS ponuđena po sajamskoj ceni. Više detalja na sajtu KLS www.komoralogopeda.rs.

3. Milica Vakić, sa funkciojom predsedavajućeg skupštinom KLS je iznela osnovne ciljeve i zaključke seminara održanih na IMZ i FASPR-u u proteklom periodu. Takođe je istakla da su njene aktivnosti, zajedno sa kolegom – mr sci Vladanom Plećevićem (sa funkciojomčlana nadzornog odbora u KLS), na apliciranju u CPLOL kontinualne.

Po tački dnevnog reda vezanoj za pravna pitanja, molimo sve članove KLS da sva pitanja iz logopedske delatnosti mogu da upute na e-mail adresu Komore: komoralogopeda@gmail.com ili direktno na e-mail sekretara i pravnika KLS Vladete Ćuka: vladetacuk@yahoo.com

Molimo sve članove KLS da do 20.02.2013. god. izvrše uplatu članarine za 2013. godinu u iznosu od 1200,00 din. na tekući račun br 160-354876-23. Fotokopiju uplatnice dostaviti lično ili poslati na adresu sedišta komore (ul. Gospodar Jovanova 35 Beograd) sa naznakom “Komori logopeda Srbije - uplata članarine za 2013. Godinu).

 

Plan aktivnosti KLS za 2012

 

31. mart 2012 - predstavljanje knjige FONOPEDIJA, Ranka Vukovica

 

21. april 2012 - logopedska dijagnostika i terapija u prelingvalnom periodu. Uvodnicari za ovu temu bice Mirjana Sovilj ( dijagnostika i terapija ), Ranko Vukovic ( metode rada ), Ana Hadzic ( problemi sa kojima se susrecu roditelji i medicinske sestre-vaspitaci ), Milica Vakic ( problemi gutanja i zvakanja )

 

19. maj 2012 - pervazivni poremecaji i ADHD. Uvodnicari za ovu temu bice: Branka Zafirovic ( deca sa ovim problemima u predskolskim ustanovama ), Mirjana Sovilj ( bioloski aspekt ), Ranko Vukovic ( metode rada ), Vladan Plecevic ( neuropsiholoski aspekt ADHD ), Igor Buzganovic ( prikaz slucaja - genetska predispozicija ), Dusan Trbojevic ( iskustva u radu sa ADHD )

 

16. jun 2012

Predavači

Igor Buzganović: Genetička osnova govorno-jezičkih poremećaja;
mr sci Vladan Plećević: "Neuropsihološki aspekti ADHD-a";
Branka Zafirović: "Logoped u razvojnoj grupi, individualni pristup u grupnom radu sa decom sa pervazivnim poremećajima, poremećajima pažnje i ponašanja."
Moderatori: dr sci Mirjana Sovilj i Ranko Vuković

 

 

 

Galerija

Galerija slika...

Video galerija...