image

 

KODEKS

POVERA I BOGOMOLICA

PUBLIKACIJE KLS

OBAVEŠTENJA

 

VESTI

 

 

AKTIVNOSTI

KORISNI LINKOVI

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora

Centar za unapređenje životnih aktivnosti

VeRa - Kabinet za glas, govor i sluh

 

Akreditovani programi

 

1. Akreditovani Seminar „Unapredimo dečiji razvoj“(broj u katalogu 689). Cilj seminara je edukacija učitelja, nastavnika i stručnih saradnika o vrstama govorno jezičkig poremećaja, uticaju i posledicama po razvoj komunikacije, ponašanja i učenja, sticanje znanja o razvoju govora i jezika, prepoznavanju poremećaja i mogućnostima tretmana u sistemu stručnih institucija i sticanje znanja i veština u primeni savremenih metoda tretmana govorno jezičkih poremećaja dece različitog uzrasta. Trajanje programa – 2 dana (2h8 sati) kroz predavanja i radionice. Radni materijal – skripta. Program realizuju četiri predavača. Cena seminara je 3.000,00 dinara po učesniku.

Prijava...

 

.2.  Akreditovani Seminar „Inkluzija po meri deteta“ (broj u katalogu 815). Puna naučna i stručna pomoć nastavicima i stručnim saradnicima u procesu sprovođenja inkluzivnog obrazovanja za decu sa: poremećajima pažnje i koncentracije, poremećajima čitanja i pisanja, dece sa smetnjama u razvoju (telesna, mentalna i senzorna ometenest), dece sa emocionalnim poremećajima i dece iz socijalno, kulturno i materijalno depriviranih sredina. Trajanje programa – 3 dana (2h6 sati + 1h8 sati) kroz predavanja i radionice. Radni materijal – skripta. Program realizuje šest predavača. Cena seminara je 4.000,00 dinara po učesniku.

 

 

 

 

 

 

Galerija

Galerija slika...

Video galerija...